Privacy Verklaring

The Alinker Europe B.V. The Alinker Europe B.V., gevestigd aan Dennenbosweg 145, 7556CG Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
The Alinker Europe B.V. Dennenbosweg 145, 7556CG Hengelo 06 4816 3502

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
The Alinker Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan:

2. Welke gegevens worden er verzameld op onze website?
Wij verzamelen enkel gegevens wanneer u besluit een product te komen. Indien u overgaat op verkoop, hebben wij u persoonsgegevens nodig voor het volbrengen van uw bestelling alsmede voor onze administratie en belastingverplichting.

Uw naam- en adresgegevens zijn in beide gevallen nodig voor een correcte verzending van de producten. Uw telefoonnummer is noodzakelijk om u te kunnen bereiken als wij een vraag of opmerking hebben over uw bestelling, of aflevermoment. Uw emailadres is nodig om uw bestelling en uw betaling te bevestigen.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via barbara@thealinker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Wat doen wij met de gegevens als u onze website bezoekt?
The Alinker Europe B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Alinker gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn er diverse technische en administratief organisatorische maatregelen genomen. Zo worden uw gegevens versleuteld verzonden.

The Alinker Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via barbara@thealinker.com

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
The Alinker Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u dit niet wilt kunt u ze een verzoek indienen voor de verwijdering van uw gegevens.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Alinker Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen:
The Alinker Europe B.V. Dennenbosweg 145, 7556CG Hengelo

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Alinker Europe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Alinker Europe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Alinker® is een registered Trademark

Sluit je aan bij de R-volution - Schrijf in op de Alinker Insider

• Stijn Lauwen, VIDSTI producties • Website development: De Lijn

• The Alinker Europe B.V. • Dennenbosweg 145, 7556 CG Hengelo • KVK-nummer: 60646187 • BTW-nummer: NL853997974B01

Engels

MENU