Waar mag ik met mijn Alinker rijden?

Overig

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Is de Alinker een fiets – en moet je er dus mee op het fietspad rijden? Of is het een loophulpmiddel en hoort hij thuis op de stoep? Omdat wij dit zelf ook niet goed konden beoordelen en we wilden weten hoe het juridisch in elkaar zit, hebben we de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeschreven.

Dit was het antwoord dat we kregen: de Alinker, een driewielige loopfiets, is niet makkelijk in te delen in de bestaande voertuigcategorieën. Juridisch gezien is de Alinker geen voertuig, maar een loophulpmiddel; een voorwerp genaamd in de wet. En de wet zegt het volgende:

Dit betekent dat volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV, te vinden op www.wetten.nl) de regels voor voetgangers gelden (art. 2, tweede lid). Wat betreft de plaats op de weg geldt hier RVV artikel 4, vierde lid, waar staat:

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

In feite geldt voor de Alinker hetzelfde als voor skaters. Een Alinker mag dus zowel op het fietspad als het voetpad worden gebruikt. Het ligt voor de hand de keuze te bepalen naar de wijze waarop hij wordt gebruikt.

Wanneer de Alinker wordt gebruikt als een fiets, dan kiest men voor het fietspad of de rijbaan. Wanneer de Alinker wordt gebruikt door iemand met een loopprobleem of een handicap kan hij worden gebruikt op het voetpad.

Ook de snelheid is van belang. Op het voetpad geldt voor gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen een maximumsnelheid van 6 km/u. Wanneer hij sneller gaat moet hij gebruik maken van het fietspad of de rijbaan. Voor de Alinker kan hetzelfde criterium worden gehanteerd: voor snelheden tot 6 km/u op het voetpad; bij hogere snelheden op het fietspad of de rijbaan.

In de praktijk betekent dit dat je met de Alinker op de stoep mag rijden. Gebruik je hem sportief, bijvoorbeeld om te trainen en ga je harder dan 6 km/u dan gebruik je het fietspad of de rijbaan.

Is er geen stoep, dan mag je gebruik maken van het fietspad of de rijbaan. Doe dat wel op een veilige manier en loop tegen het verkeer in! Zorg dat je goed zichtbaar bent, draag reflecterende kleding en breng verlichting aan op je Alinker als je in het donker of met slecht zicht onderweg bent.

Renée Moonen, het Alinker Team

en

Barbara Alink, oprichter en directeur van The Alinker Europe BV

 

Terug naar het overzicht >
 
 

De Alinker® is een registered Trademark

Sluit je aan bij de R-volution - Schrijf in op de Alinker Insider

• Stijn Lauwen, VIDSTI producties • Website development: De Lijn

• The Alinker Europe B.V. • Dennenbosweg 145, 7556 CG Hengelo • KVK-nummer: 60646187 • BTW-nummer: NL853997974B01

Engels

MENU